Vedlikehold

CADSTAR leveres med en vedlikeholdskontrakt som sikrer at brukerne til enhver tid blir oppdatert til siste versjon.

ZUKEN garanterer at programvaren på denne måten blir vedlikeholdt og stadig utvikles med funksjonalitet og krav til ny teknologi.

Alle våre kunder har årlige vedlikeholdsavtaler og høster store fordeler av dette gjennom det fortrinn det er å bruke et verktøy som er i stadig utvikling.

Oppdateringer av programvaren mellom nye release, blir tilgjengelig som patcher når de foreligger.

Ved oppstart sjekker CADSTAR selv at siste oppdatering er installert, og foreslår oppdatering fra supportnettverkets database hvor nye patcher finnes som kan lastes ned og installeres.

Se mer om vedlikeholdsprogrammet på:

Cadstar vedlikeholdsavtale