Cadstar

Med CADSTAR kan du gjøre design av komplekse elektroniske system uten å anstrenge dine investeringsbudsjetter. Det er lett å implementere og integrere med bedriftens eksisterende verktøy, har lav brukerterskel og gir en perfekt kvalitetssikring gjennom innebygde sjekkerutiner i forhold til teknologi og designkrav.

CADSTAR kan skaleres til alle behov innenfor utvikling av kretskortdesign og tilpasses brukeren gjennom standard Windows brukergrensesnitt.

CADSTAR leveres som komplette basisløsninger i følgende nivåer:

CADSTAR Bronze inkluderer grafisk Library Editor, Schematics Editor, PCB Design Editor og en meget avansert Place and Route Editor som er begrenset til interaktiv ruting funksjonalitet og 2000 elektriske pinner.

CADSTAR Silver L4 inkluderer grafisk Library Editor, Schematics Editor, PCB Design Editor og en meget avansert Place and Route Editor som er begrenset til 4 layer automatisk ruting funksjonalitet og 3500 elektriske pinner.

CADSTAR Platinum L4 inkluderer grafisk Library Editor, Schematics Editor, PCB Design Editor og en meget avansert Place and Route Editor som er begrenset til 4 layer automatisk ruting funksjonalitet og "ubegrenset" elektriske pinner.

CADSTAR Schematics kan leveres som separat løsning.

Systemene leveres både som nodelåste USB lisensnøkler og som flytende nettverksløsninger.

CADSTAR framstår i dag med komplette løsninger på alle nivåer:

Skjemategning, A/D simulator, PCB Layout, avanserte rutere, EMC analyse, Signal Integrity analyse og simulering, 3D mekanisk verifikasjon og sjekk, kommunikasjon til materialhandtering og prossesering av dokumentasjon til produksjon og sammenstilling.

Produktmatriser og datablader finner du her

CADSTAR FPGA
CADSTAR FPGA er utviklet i samarbeid med  ALDEC.
evaluation software...

For full oversikt, se CADSTAR produktinformasjon

CADSTAR sammensatte programvarepakker til fordelaktig pris og finansiering!

Cadstar

Nøl heller ikke med å ta en telefon til oss for detaljert informasjon, pristilbud, besøk eller fullskala programvare for evaluering.